o rozwód

 

o separację

 

o alimenty

 

o wykonywanie, ograniczenie, zawieszenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej

 

o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka

 

o ustalenie lub zaprzeczenie macierzyństwa

 

o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa

 

o ustalenie kontaktów z dzieckiem

 

o podział majątku wspólnego

 

o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka

 

o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa

 

o egzekucję świadczeń pieniężnych i niepieniężnych