Forma pomocy prawnej zależy od indywidualnych oczekiwań Klientów i rodzaju powierzanych spraw, zaś wysokość ustalanego wynagrodzenia od stopnia zawiłości sprawy, charakteru podejmowanych czynności oraz przewidywanego nakładu pracy niezbędnego do realizacji zlecenia. Nasze działania mogą przybrać postać:


Konsultacji prawnych, w tym:

  konsultacji online w postaci videokonferencji;

  konsultacji online za pośrednictwem poczty e-mail;

  konsultacji telefonicznych;

  konsultacji stacjonarnych w siedzibie Kancelarii.


Przygotowania lub zaopiniowania dokumentacji pozaprocesowej, w tym:

  małżeńskich umów majątkowych;

  umów o podział majątku wspólnego małżonków;

  umów w zakresie alimentacji;

  umów w zakresie kontaktów z dzieckiem.


Reprezentacji przed sądami, w tym:

  przygotowania pisma inicjującego postępowanie;

  przygotowywania dalszych pism procesowych;

  uczestnictwa w rozprawach sądowych.