12 May
12May

Jak wynika z naszego poprzedniego wpisu, obowiązek alimentacyjny względem dziecka nie kończy się automatycznie wraz z osiągnięciem przez nie osiemnastego roku życia ani z zakończeniem edukacji. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wymienia natomiast kilka przesłanek, ze względu na które możliwe jest domaganie się uchylenia obowiązku alimentacyjnego. Dziś pierwsze dwie przesłanki – MOŻNOŚĆ SAMODZIELNEGO UTRZYMANIA SIĘ PRZEZDZIECKO (inaczej usamodzielnienie się dziecka) oraz NIEDOKŁADANIE STARAŃ PRZEZDZIECKO W CELU UZYSKANIA MOŻNOŚCI SAMODZIELNEGO UTRZYMANIA SIĘ.


Przesłanka możności samodzielnego utrzymania się

Sytuacja taka, tak jak już to podkreślaliśmy, nie następuje automatycznie z chwilą osiągnięcia pełnoletności przez dziecko czy też zakończenia edukacji, ale w rzeczywistości w chwili, gdy dziecko przykładowo pracuje i z osiąganego wynagrodzenia jest w stanie zaspokajać swoje potrzeby. Jest to podstawa do uchylenia obowiązku nawet wówczas, gdy dziecko się jeszcze uczy. Istnieją bowiem niejednokrotnie sytuacje, w których dzieci studiują zaocznie i podejmują pracę, a ich wynagrodzenie pozwala na pokrycie wszelkich potrzeb (i kosztów nauki i kosztów bieżącego utrzymania). Jednak kwestią zasadniczą pozostaje możność własnego utrzymania, zatem samo podjęcie pracy nie będzie w tym przypadku wystarczającym dowodem. Należy wykazać, że dorosłe dziecko jest w stanie faktycznie zadbać samodzielnie o własne potrzeby.


Przesłanka braku starań w celu uzyskania możliwości samodzielnego utrzymania się

W dalszej kolejności należy podkreślić, że możliwość uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego istnieje także wtedy, gdy dziecko osiągnęło zdolność zatrudnienia i ponoszenia kosztów utrzymania, ale nie podejmuje stosownych kroków do osiągnięcia tego etapu (czyli np. mimo obiektywnych możliwości nie szuka pracy, nie podejmuje pracy, nie podejmuje studiów). Wspomniana przesłanka niedokładania starań przez dziecko będzie miała również miejsce, gdy pełnoletnie dziecko zaniedbuje studia czy powoduje niezaliczenie roku na studiach. Okoliczności te należy w toku postępowania sądowego oczywiście udowodnić, wtedy też istnieje szansa na uchylenie obowiązku. Należy pamiętać, że ciężar dowodu spoczywa na osobie, która powołuje się na te okoliczności (zatem obciąża rodzica domagającego się uchylenia obowiązku alimentacyjnego.

Już teraz zapraszamy do śledzenia naszego bloga, bowiem w kolejnym artykule omówimy następne przesłanki uchylenia się od alimentów. Zapraszamy!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.