28 Jul
28Jul

Podstawy uchylenia obowiązku alimentacyjnego - przypomnienie

W poprzednich wpisach poruszaliśmy tematykę uchylenia się od alimentów ze względu na przesłankę:

  • możliwości samodzielnego utrzymania się przez dziecko;
  • niedokładania przez dziecko starań w usamodzielnieniu się;
  • sprzeczności żądania z zasadami współżycia społecznego.

Kontynuując problematykę ustania obowiązku alimentacyjnego, w dzisiejszym wpisie omówimy natomiast ostatnią z podstaw uchylenia alimentów – tj. przesłankę nadmiernego uszczerbku dla rodziców.

Uchylenie się od alimentów na podstawie nadmiernego uszczerbku dla rodziców

O możliwości uchylenia się od alimentów z powołaniem się na przesłankę nadmiernego uszczerbku dla rodziców, stanowi wprost art. 133 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym: Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem […]. 

Warto zaznaczyć, że jeszcze do niedawna powszechnie uważało się, że rodzice powinni utrzymywać dzieci nawet w sytuacji, gdy ich dochody są niewielkie i ledwo wystarcza im na własne utrzymanie. Sytuacja zmieniła się w 2008 r., kiedy to w wyniku nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dodany został wyżej przytoczony przepis, dający możliwość uchylenie się od alimentów z powodu nadmiernego uszczerbku.

Czym jest nadmierny uszczerbek?

W doktrynie, jak i w judykaturze nie powstała jednolita definicja zwrotu „nadmierny uszczerbek”. Najczęściej jednak wskazuje się, że okoliczność ta występuje wówczas, gdy rodzice odczuwają znaczącą zmianę dotychczasowej sytuacji majątkowej, co może być podyktowane np. podupadnięciem na zdrowiu i w wyniku tego, brakiem możliwości kontynuowania dotychczasowego zatrudnienia. Oczywiście, jak w każdej sprawie alimentacyjnej, przesłankę nadmiernego uszczerbku należy badać i oceniać z uwzględnieniem okoliczności danej, konkretnej sprawy.

Zastosowanie przesłanki tylko do dziecka pełnoletniego

Na koniec warto wyraźnie zaznaczyć, że analizowana przesłanka dotyczy tylko i wyłącznie uchylenia się przez rodziców od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.