•  22.06.2020 16:32

Zgodna z prawem (i występująca w praktyce) jest sytuacja, w której małżonkowie porozumieli się co do zakończenia wspólnego pożycia, ale i tak nie uzyskali rozwodu. Dlaczego?...

Czytaj więcej  
  •  18.06.2020 15:15

Zgodnie z przepisami prawa, rozwód jest możliwy tylko wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Czyli w zasadzie kiedy?...

Czytaj więcej  
  •  15.06.2020 00:00

rozwód to po prostu rozwiązanie związku małżeńskiego. Rozwód jest obok śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego oraz obok stwierdzenia nieważności małżeństwa...

Czytaj więcej  
  •  13.06.2020 07:01

Prawo rodzinne reguluje rozmaite stosunki, w tym przede wszystkim stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, a także stosunki wynikające z...

Czytaj więcej