•  31.10.2020 20:11

Skuteczność pozwu rozwodowego zależy w dużym stopniu od jego treści. Powinieneś jednocześnie wiedzieć, że poza właściwym sformułowaniem stanowiska, równie ważne jest skompletowanie oraz dołączenie do pozwu wymaganych przez przepisy dokumentów.

Czytaj więcej  
  •  09.07.2020 10:08

Często spotykamy się w naszej praktyce zawodowej ze sprawami bardziej złożonymi, gdzie poza kwestią winy, rozstrzygnięciu podlegają także kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej...

Czytaj więcej  
  •  06.07.2020 18:00

przebieg sprawy rozwodowej i jednocześnie długość procesu zależy przede wszystkim od stanowisk stron zgłoszonych w treści pozwu, a także od tych żądań małżonków, które zgłoszą już w toku postępowania...

Czytaj więcej  
  •  01.07.2020 14:52

Orzekanie o winie w sprawie rozwodowej budzi w zasadzie największe emocje małżonków. Obok emocji pojawia się szereg pytań, m. in. czy o winę warto walczyć...

Czytaj więcej  
  •  28.06.2020 13:31

Obowiązujące przepisy nie przewidują jakichkolwiek ram czasowych, jeśli idzie o rozpoznanie sprawy rozwodowej. Tak naprawdę wszystko zależeć będzie od dwóch czynników...

Czytaj więcej  
  •  25.06.2020 00:19

Przy sporządzaniu pozwu niezwykle istotna jest staranność. Pozew nie tylko wszczyna postępowanie, ale także zakreśla jego ramy...

Czytaj więcej