•  09.07.2020 10:08

Często spotykamy się w naszej praktyce zawodowej ze sprawami bardziej złożonymi, gdzie poza kwestią winy, rozstrzygnięciu podlegają także kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej...

Czytaj więcej  
  •  06.07.2020 18:00

przebieg sprawy rozwodowej i jednocześnie długość procesu zależy przede wszystkim od stanowisk stron zgłoszonych w treści pozwu, a także od tych żądań małżonków, które zgłoszą już w toku postępowania...

Czytaj więcej  
  •  01.07.2020 14:52

Orzekanie o winie w sprawie rozwodowej budzi w zasadzie największe emocje małżonków. Obok emocji pojawia się szereg pytań, m. in. czy o winę warto walczyć...

Czytaj więcej  
  •  28.06.2020 13:31

Obowiązujące przepisy nie przewidują jakichkolwiek ram czasowych, jeśli idzie o rozpoznanie sprawy rozwodowej. Tak naprawdę wszystko zależeć będzie od dwóch czynników...

Czytaj więcej  
  •  25.06.2020 00:19

Przy sporządzaniu pozwu niezwykle istotna jest staranność. Pozew nie tylko wszczyna postępowanie, ale także zakreśla jego ramy...

Czytaj więcej  
  •  22.06.2020 16:32

Zgodna z prawem (i występująca w praktyce) jest sytuacja, w której małżonkowie porozumieli się co do zakończenia wspólnego pożycia, ale i tak nie uzyskali rozwodu. Dlaczego?...

Czytaj więcej  
  •  18.06.2020 15:15

Zgodnie z przepisami prawa, rozwód jest możliwy tylko wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Czyli w zasadzie kiedy?...

Czytaj więcej  
  •  15.06.2020 00:00

rozwód to po prostu rozwiązanie związku małżeńskiego. Rozwód jest obok śmierci współmałżonka, uznania go za zmarłego oraz obok stwierdzenia nieważności małżeństwa...

Czytaj więcej