01 Jul
01Jul

Z naszej praktyki wynika, że orzekanie o winie w sprawie rozwodowej budzi w zasadzie największe emocje małżonków. Obok emocji pojawia się szereg pytań, m. in. czy o winę warto walczyć oraz jakie konsekwencje niesie za sobą jej orzeczenie. 

W kwestii „toczenia batalii o winę" spotykamy się jednocześnie z wieloma błędnymi przekonaniami małżonków. W związku z tym w dzisiejszym wpisie krótko na ten  temat, czyli 3 najważniejsze fakty i 3 najczęstsze mity o winie w wyroku rozwodowym.

3 fakty:

  • Rozwód bez orzekania o winie jest możliwy, ale tylko wtedy, gdy obie strony chcą się rozejść w zgodzie. Jeżeli którykolwiek z małżonków zażąda rozstrzygnięcia o winie, sąd będzie musiał zbadać tę kwestię i o niej orzec.
  • Sprawy rozwodowe, w których sąd zajmuje się badaniem winy trwają ZDECYDOWANIE dłużej niż sprawy bez orzekania o niej. Jest to zrozumiałe i wynika z tego, że winę należy udowodnić. Musisz w takim wypadku przedstawić konkretne dowody, w tym najczęściej powołać świadków. Więcej dowodów = więcej rozpraw, a więcej rozpraw = dłuższe postępowanie.
  • Orzeczenie o winie wpływa na możliwość żądania alimentów od byłego małżonka. Jest to najistotniejsza konsekwencja orzeczenia o winie. Musisz jednak pamiętać, że chodzi tutaj o alimenty pomiędzy byłymi małżonkami, a nie na rzecz wspólnych dzieci. Co też ważne, uzyskanie alimentów na rzecz małżonka obwarowane jest dodatkowymi (poza wykazaniem winy) wymogami. O szczegółach alimentów przeczytasz jednak w osobnym wpisie.

3 mity, czyli nie jest prawdą że:

  • orzeczenie o winie wpływa na kwestię alimentów dla dzieci (trzeba pamiętać, że obowiązek utrzymania dzieci spoczywa na każdym z rodziców stosownie do jego możliwości i jest niezależny od winy w rozpadzie małżeństwa);
  • orzeczenie o winie przekłada się automatycznie na sposób podziału majątku wspólnego i powoduje przyjęcie nierównych udziałów w tym majątku (podział majątku nie jest dokonywany z automatu, podziałem zajmuje się najczęściej inny sąd i to już po rozwodzie, sąd ten dokonuje własnych ustaleń w sprawie i nie kieruje się kwestią ustalonej winy przy rozwodzie);
  • orzeczenie o winie wpływa automatycznie na powierzenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz na kontakty z nimi (orzeczenie o winie nie oznacza automatycznego uznania, że małżonek winny jest złym rodzicem).

Czy wnoszenie o ustalenie winy jest zatem opłacalne? 

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Wszystko zależy tak naprawdę od oceny okoliczności Twojej sprawy. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości w tej kwestii skontaktuj się z nami za pomocą zakładki Kontakt.

Słów kilka na temat winy podejmiemy także w kolejnych wpisach. Zachęcamy więc do śledzenia bloga!