11 Aug
11Aug

Czym jest obowiązek alimentacyjny? - przypomnienie

W poprzednich wpisach poruszyliśmy szczegółowo tematykę obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dzieci.

Jedynie w skrócie przypomnieć należy, że obowiązek alimentacyjny to nic innego jak obowiązek zaspokajania potrzeb życiowych dziecka, co może być realizowane poprzez zapewnienie mu miejsca zamieszkania, odzieży, sprawowanie bieżącej pieczy nad dzieckiem oraz codzienną troskę o jego wychowanie. Obowiązek ten może być również realizowany poprzez przekazywanie na poczet utrzymania dziecka określonej kwoty pieniężnej, w szczególności ma to miejsce jeżeli rodzice dziecka żyją w rozłączeniu.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej a obowiązek alimentacyjny

Co jednak, jeżeli jeden z rodziców pozbawiony zostanie władzy rodzicielskiej? Czy jego obowiązek alimentacyjny względem dziecka będzie nadal obowiązywać? W dzisiejszym wpisie postaramy się odpowiedzieć na przedmiotowe pytania, jednakże w pierwszej kolejności powinniśmy wyjaśnić, czym właściwie jest władza rodzicielska i kiedy może dojść do jej pozbawienia.

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska to w skrócie uprawnienia rodziców względem ich dzieci. Przysługuje obojgu rodzicom i trwa aż do uzyskania przez dziecko pełnoletności. Zgodnie z przepisami prawa, władza rodzicielska winna być wykonywana w taki sposób, jak tego wymaga dobro dziecka oraz interes społeczny. Podstawowymi uprawnieniami rodziców są sprawowanie bieżącej pieczy nad dziećmi oraz zarząd ich majątkiem.

Co do zasady rodzice posiadają pełnię władzy rodzicielskiej. Jednak sąd rodzinny może w uzasadnionych przypadkach ograniczyć, zawiesić bądź pozbawić władzy rodzicielskiej rodzica lub rodziców. Do sytuacji takich dochodzi w przypadku nadużywania władzy rodzicielskiej bądź wystąpienia długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jej wykonywanie. Pierwszy przypadek to przykładowo brak zainteresowania dzieckiem, stosowanie przemocy, w drugim przypadku chodzi przykładowo o długotrwałą nieobecność rodzica.

Czy przy pozbawieniu władzy rodzicielskiej obowiązek alimentacyjny nadal istnieje??

Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie oznacza eliminacji obowiązków rodzica względem dziecka. Rodzic nie może wykonywać już władzy rodzicielskiej, czyli sprawować pieczy nad dzieckiem czy też zarządzać jego majątkiem, jednak nadal po jego stronie pozostają obowiązki, w szczególności partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka. Wobec tego mylne pozostaje wyobrażenie, że pozbawienie władzy rodzicielskiej powoduje automatyczne zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Pozbawienie władzy rodzicielskiej, tak jak to już podkreśliliśmy, oznacza wyłącznie pozbawienie rodzica praw związanych ze sprawowaniem władzy rodzicielskiej, nie powoduje natomiast wyłączenia obowiązku alimentacyjnego.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.