04 Mar
04Mar

Kontynuując tematykę ALIMENTÓW NA RZECZ DZIECKA, dzisiejszy wpis chcielibyśmy poświęcić kwestii obowiązku alimentacyjnego dziadków względem wnuków. 

Obowiązek alimentacyjny dziadków wobec wnuków – to musisz wiedzieć! 

Zdarzają się niejednokrotnie sytuacje, gdy pomimo posiadania wyroku zasądzającego alimenty od rodzica dziecka, drugi z rodziców nie jest w stanie ich wyegzekwować (bo osoba zobowiązana albo w ogóle ich nie płaci lub też przekazuje jedynie niewielkie kwoty). Opisana sytuacja występuje w przeważającej liczbie przypadków w takiej konfiguracji, że to ojciec dziecka uchyla się od spełniania obowiązku alimentacyjnego. Wówczas z problemem utrzymania małoletniego pozostaje samotnie matka dziecka.

 Często spotykamy się wobec tego z pytaniem ze strony klientek: „Co zrobić, gdy ojciec mojego dziecka nie płaci alimentów?”. Osoby te wiedzą, że mogą wystąpić z wnioskiem do komornika sądowego, podejmując tym samym próbę dochodzenia należności na drodze egzekucyjnej (i bardzo często tak właśnie postępują). Niestety, ale jak wynika z doświadczenia, ściągalność w tego rodzaju sprawach jest bardzo niska. Istnieje także możliwość wystąpienia do funduszu alimentacyjnego, ale trzeba liczyć się z tym, że uzyskiwane stamtąd kwoty nie są wysokie.

 Co natomiast ważne, niewiele kobiet będących w powyższej sytuacji, zdaje sobie sprawę z możliwości wystąpienia do sądu z pozwem o zasądzenie alimentów od dziadków dziecka.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA WYNIKA, ŻE WARTO ZDECYDOWAĆ SIĘ NA TAKI KROK. BARDZO CZĘSTO BOWIEM JUŻ SAM TYLKO FAKT WNIESIENIA POZWU PRZECIWKO DZIADKOM, DZIAŁA MOBILIZUJĄCO NA DŁUŻNIKA GŁÓWNEGO (OJCA DZIECKA). ZDARZAJĄ SIĘ SYTUACJE, ŻE PO ZAINICJOWANIU SPRAWY OJCIEC DZIECKA ZACZYNA REGULOWAĆ ALIMENTY. NATOMIAST, NAWET JEŻELI OJCIEC DZIECKA POZOSTANIE W DALSZYM CIĄGU BIERNY, TO SKŁADAJĄC POZEW OTWIERAMY SOBIE REALNĄ DROGĘ DO UZYSKANIA ŚWIADCZENIA ALIMENTACYJNEGO OD JEGO RODZICÓW.   


Kiedy dziadkowie mają obowiązek płacić alimenty?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, dziadkowie mogą zostać zobowiązani do płacenia alimentów w trzech, następujących przypadkach: 

  • gdy rodzic dziecka zmarł (np. gdy zmarł zobowiązany do płacenia alimentów ojciec dziecka);
  • gdy rodzic, na którym spoczywa obowiązek płacenia alimentów żyje, ale nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi (chodzi dla przykładu o sytuację, gdy zobowiązany do płacenia alimentów ojciec dziecka uległ poważnemu wypadkowi);
  • gdy rodzic, na którym spoczywa obowiązek płacenia alimentów żyje, ale nie można od niego uzyskać na czas środków potrzebnych do utrzymania dziecka lub gdy wiąże się to z dużymi trudnościami (jest to sytuacja, o której wspominamy na początku artykułu, tj. gdy ojciec dziecka uchyla się od płacenia alimentów i nie da się ich wyegzekwować za pośrednictwem komornika).  

 Dodatkowo dziecko musi znajdować się w niedostatku. Chodzi o sytuację, w której matka dziecka nie posiada obiektywnych możliwości by samodzielnie sprostać kosztom utrzymania dziecka. Jeżeli sytuacja matki jest na tyle dobra, że będzie w stanie samodzielnie utrzymywać dziecko, to należy liczyć się z tym, że sąd nie uwzględni żądania zasądzenia alimentów od dziadków dziecka. 

W jaki sposób dochodzić alimentów od dziadków? 

Jeżeli znajdujesz się w sytuacji opisanej w niniejszym artykule, aby uzyskać alimenty od dziadków dziecka, powinnaś złożyć w tej sprawie pozew do właściwego miejscowo sądu rodzinnego. W pozwie takim musisz zamieścić takie same informacje, jakie wskazuje się w zwykłym pozwie o zasądzenie alimentów. Musisz przede wszystkim podać od kogo i w jakiej wysokości żądasz alimentów (oznaczyć zatem wysokość alimentów oraz podać dane dziadków dziecka), jak kształtują się usprawiedliwione potrzeby twojego dziecka (inaczej – jak wyglądają koszty jego utrzymania) oraz jak wygląda twoja aktualna sytuacja majątkowo-zarobkowa (tj. że nie jesteś w stanie podołać utrzymaniu małoletniego). Musisz dodatkowo wskazać w jakiej sytuacji materialnej znajdują się dziadkowie dziecka (pamiętając jednocześnie, że jeżeli sytuacja dziadków jest równie trudna jak twoja, to są niewielkie szanse na pomyślne zakończenie sprawy). Musisz ponadto wyjaśnić, że drugi z rodziców dziecka nie płaci alimentów, pomimo że ma taki obowiązek. W tym celu najlepiej przedłożyć wyrok zasądzający alimenty, jak również dokumenty otrzymane od komornika, z których wynikać będzie bezskuteczność egzekucji przeciwko ojcu dziecka. 


 KOŃCOWO WSKAZUJEMY, ŻE PRZED ZŁOŻENIEM POZWU W SPRAWIE ALIMENTÓW OD DZIADKÓW DZIECKA, WARTO ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SPRAWY, W TYM PRZEANALIZOWAĆ STAN FAKTYCZNY I PRAWNY I NA TEJ PODSTAWIE OCENIĆ SZANSE NA POMYŚLNE ZAKOŃCZENIE SPRAWY. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić – skontaktuj się z nami!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.