18 May
18May

Rozwód jest możliwy tylko wtedy, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Pożycie małżeńskie opiera się na więzi uczuciowej (miłość), fizycznej (pożycie seksualne) i gospodarczej (wspólne prowadzenie gospodarstwa domowego). Rozwód można rozważać wtedy, gdy którakolwiek z tych więzi zanikła bądź osłabła, przy czym tego rodzaju problemy małżeńskie muszą mieć charakter zupełny – czyli rzutujący na całość pożycia – oraz trwały – czyli nie dający obiektywnie uzasadnionych widoków na poprawę. Każda wątpliwość wymaga głębokich przemyśleń, a często również profesjonalnych konsultacji, jako że zainicjowanie sprawy sądowej niesie za sobą określone konsekwencje.


Orzeczenie rozwodu nie zależy wyłącznie od woli jednego z małżonków, czy nawet uzgodnionego wspólnego stanowiska męża i żony. Zgodna z prawem (i występująca w praktyce) jest sytuacja, w której małżonkowie porozumieli się co do zakończenia wspólnego pożycia, ale i tak nie uzyskali rozwodu. Dlaczego? Dlatego, że sąd może rozwiązać małżeństwo wyłącznie wtedy, gdy w wyniku postępowania dowodowego dojdzie do przekonania, że w rozpoznawanej sprawie rozwodowej wystąpiły przepisane prawem pozytywne przesłanki rozwodu i jednocześnie nie wystąpiły przesłanki negatywne (czyli takie, których istnienie uniemożliwia prawne rozstanie się). W tym artykule mowa będzie o pozytywnych przesłankach rozwodu. Przesłanki negatywne wymagają odrębnego omówienia. Z tego względu przed przystąpieniem do procesu rozwodowego trzeba wyjątkowo starannie przeanalizować sytuację małżeńską. Nie jest bowiem warte stresu, czasu i pieniędzy wszczynanie takiego postępowania, które z góry jest skazane na porażkę. Każda osoba rozważająca prawne zakończenie swojego związku powinna zatem w pierwszej kolejności rozważyć trzy podstawowe kwestie: 

  • Czy pożycie małżeńskie uległo rozkładowi?
  • Czy rozkład pożycia małżeńskiego ma zupełny charakter?
  • Czy rozkład pożycia małżeńskiego ma trwały charakter?
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.