31 Oct
31Oct

Podejmując decyzję o rozwodzie staniesz przed koniecznością sporządzenia pozwu. Skuteczność pozwu rozwodowego zależy w dużym stopniu od jego treści (w razie wątpliwości co do tego, jakie zawrzeć w nim żądania - zajrzyj TUTAJ). Powinieneś jednocześnie wiedzieć, że poza właściwym sformułowaniem stanowiska, równie ważne jest skompletowanie oraz dołączenie do pozwu wymaganych przez przepisy dokumentów. O tym, jakie dokumenty będą Ci potrzebne przy rozwodzie dowiesz się z lektury dzisiejszego wpisu.

Jakie dokumenty są obowiązkowe przy rozwodzie?

Ilość oraz rodzaje dokumentów, jakie należy dołączyć do pozwu, zależy w dużej mierze od okoliczności danej sprawy. Istnieje jednak pewna grupa dokumentów, które występują w każdej sprawie rozwodowej i które jako takie należy zawsze dołączyć do pozwu. Są to następujące dokumenty:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa;
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dziecko);
  • odpis pozwu dla strony przeciwnej (dla naszego małżonka);
  • dowód uiszczenia opłaty od pozwu, a jeżeli nie jesteśmy w stanie ponieść kosztów sądowych – wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Więcej na temat kosztów postępowania rozwodowego dowiesz się w kolejnym artykule!

Jakie inne dokumenty mogą być potrzebne?

Poza wyżej wymienionymi dokumentami, może zaistnieć potrzeba dołączenia do pozwu także innych dokumentów. Tak jak wspominaliśmy, wszystko zależeć będzie od okoliczności Twojej sprawy.

Na przykład:

  • Żądając w pozwie określonej wysokości alimentów na rzecz dziecka, przydatnymi dokumentami będą te obrazujące wysokość szczególnych wydatków ponoszonych przez Ciebie w związku z utrzymaniem dziecka (chodzi np. o faktury czy paragony dokumentujące zakup rzeczy dla dziecka: wyposażenia szkolnego, ubrań, leków, dowód uiszczania opłat za przedszkole, żłobek czy zajęcia dodatkowe itd.).
  • Jeżeli wnosisz o to, by razem z rozwodem Sąd dokonał podziału majątku wspólnego, powinieneś dołączyć dokumenty, z których wynika co wchodzi w skład majątku Twojego oraz małżonka (np. umowę kupna mieszkania, dowód rejestracyjny samochodu).

Co się stanie, jeśli nie dołączysz wymaganych dokumentów?

Jeżeli nie dołączysz do pozwu któregokolwiek z dokumentów określanych jako „obowiązkowe”, Sąd wezwie Cię do uzupełnienia braku. Wówczas powinieneś wykonać zobowiązanie Sądu w wyznaczonym Ci terminie. Jeżeli tego nie zrobisz, tj. pomimo wezwania nie złożysz w Sądzie wymaganych dokumentów, Twój pozew zostanie pozostawiony bez rozpoznania (oznacza to, że Sąd nie będzie procedował nad Twoją sprawą rozwodową). Nieprzedstawienie przez Ciebie innych dokumentów (tj. tych, które są nieobowiązkowe) nie tamuje natomiast rozpoznania sprawy, ale może wpływać niekorzystnie na Twoją sytuację procesową (np. Sąd może uznać, że nie wykazałeś szczególnych wydatków na dziecko i z tego powodu zasądzi niższą kwotę alimentów).


W przypadku wątpliwości czy problemów ze skompletowaniem dokumentów, warto zasięgnąć konsultacji prawnej. Jeżeli potrzebujesz pomocy w swojej sprawie rozwodowej – umów się z nami na spotkanie!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.