12 Oct
12Oct


W sprawach o alimenty kluczowe jest udowodnienie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka, jak również możliwości finansowych rodzica, od którego dochodzimy alimentów. W tym celu niezbędne jest zebranie odpowiednich dokumentów, bo to od nich zależy czy Twój pozew o alimenty zostanie uwzględniony. 

Dokumenty, które są potrzebne do przygotowania pozwu o alimenty można podzielić na trzy grupy:

GRUPA PIERWSZA – DOKUMENTY DOTYCZĄCE KOSZTÓW UTRZYMANIA DZIECKA 

Należy zebrać wszystkie dokumenty dotyczące wydatków, jakie są ponoszone na utrzymanie dziecka. Dokumenty te będą różne w zależności od wieku dziecka, stanu jego zdrowia, a nawet zainteresowań.

Poniżej przedstawiamy przykładowy katalog dokumentów: 

 • dokumenty związane z kosztem utrzymania mieszkania: umowa najmu, informacja o wysokości czynszu, rachunki za prąd, gaz, wodę, wywóz śmieci, podatek od nieruchomości;
 • dokumenty związane z kosztami leczenia dziecka: zaświadczenie lekarskie dotyczące chorób dziecka, recepty, rachunki za zakup leków i suplementów diety;
 • dokumenty związane z kosztami zakupu odzieży, obuwia, środków higieny osobistej – potwierdzenia przelewów, historia zakupów internetowych, rachunki za zakup odzieży i obuwia:
 • dokumenty związane z kosztami wyżywienia – rachunki za zakup żywności, potwierdzenia płatności za wyżywienie w przedszkolu, potwierdzenie płatności za wykupienie wyżywienia w szkolnej stołówce;
 • dokumenty dotyczące kosztów edukacji: umowa z przedszkolem, umowa ze szkołą językową/korepetytorem, potwierdzenia płatności za korepetycje, rachunki za zakup książek i innych pomocy naukowych,
 • dokumenty dotyczące kosztów związanych z rozwijaniem pasji dziecka: rachunki za basen, za szkółkę piłkarską, za szkółkę jeździecką, rachunki za obóz narciarski, rachunki za zakup sprzętu niezbędnego do rozwijania przez dziecko swoich pasji;
 • dokumenty dotyczące kosztów remontu i umeblowania pokoju dziecka – zdjęcia pokoju przed remontem i po remoncie, potwierdzenia płatności za usługi remontowe, potwierdzenia płatności za zakup mebli, historia zakupów online;
 • dokumenty dotyczące rozrywki dziecka – potwierdzenia płatności za wycieczki z dzieckiem (wizyty w ZOO, w kinie, w bawialniach), potwierdzenia płatności za zabawki.

GRUPA DRUGA – DOKUMENTY DOTYCZĄCE SYTUACJI MAJĄTKOWEJ RODZICA POZWANEGO O ALIMENTY

W sprawie o alimenty należy również wykazać, że sytuacja majątkowa pozwanego pozwala na to, aby płacił alimenty w żądanej wysokości. W tym celu niezbędne jest przedstawienie dokumentów dotyczących sytuacji majątkowej pozwanego.

Poniżej przykładowy katalog dokumentów dotyczących sytuacji majątkowej pozwanego: 

 • zaświadczenie o zarobkach;
 • umowa o pracę;
 • PITy;
 • umowy, na podstawie których pozwany nabył określony majątek np. umowa darowizny na podstawie której pozwany otrzymał dom od swoich rodziców albo umowa sprzedaży na podstawie której pozwany nabył samochód o wartości 150.000,00 zł.

GRUPA TRZECIA – DOKUMENTY WYMAGANE FORMALNIE 

Podstawowym dokumentem, który należy przedstawić w sprawie o alimenty jest odpis aktu urodzenia, aby wykazać, że osoba pozwana o alimenty jest rodzicem dziecka.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.