22 Jan
22Jan

Z lektury poprzedniego artykułu wiesz już, że wysokość alimentów zależy od dwóch czynników, tj. usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica zobowiązanego do alimentacji. Wiesz także jak należy prawidłowo rozumieć drugą z wymienionych przesłanek.      

W dzisiejszym wpisie opowiemy natomiast krótko o tym, czym są uzasadnione potrzeby dziecka i w ten sposób wyjaśnimy jednocześnie, jak należy obliczyć wysokość alimentów

Czym są usprawiedliwione potrzeby dziecka? Przez usprawiedliwione potrzeby dziecka należy rozumieć nie tylko podstawowe potrzeby służące zapewnieniu pewnego minimum egzystencji, ale w zasadzie wszystkie te potrzeby, których celem jest zapewnienie dziecku normalnych warunków bytowych, odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia i dotychczasowemu standardowi życia. Innymi słowy, nie chodzi wyłącznie o ustalenie podstawowych potrzeb takich jak np. wyżywienie czy leczenie, ale także potrzeb związanych np. z rozwojem, potrzebą rozrywki czy wypoczynku. Warto przy tym pamiętać o obowiązującej w ramach prawa rodzinnego zasadzie, zgodnie z którą dziecko ma prawo do równej z rodzicami stopy życiowej.

   W jaki sposób obliczyć wysokość alimentów? Przepisy nie określają wprost w jaki sposób określić wysokość alimentów. Wskazują jedynie, że należy kierować się wyżej wskazanymi usprawiedliwionymi potrzebami dziecka. W konsekwencji, ustalenie wysokości alimentów rozpocząć należy od przygotowania zestawienia rzeczywiście ponoszonych kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. W zestawieniu takim wskazać powinno się zarówno wydatki bieżące (czyli ponoszone w każdym miesiącu), jak i wydatki okresowe związane np. z wyjazdem na wakacje, zakupem wyprawki szkolnej czy leczeniem dziecka. 

Potrzeby dziecka mogą być bardzo różne, w związku z czym nie należy kierować się jakimś ogólnym schematem. Dobrze jest przemyśleć na co rzeczywiście wydawane są pieniądze. Z całą pewnością należy uwzględnić wydatki, które występują zawsze, tj.: - koszty wyżywienia; - koszty utrzymania miejsca, w którym dziecko mieszka (mieszkania/domu); - koszty związane z edukacją, w tym wspomniane koszty wyprawki; - koszty zakupu środków czystości i higieny; - koszty leczenia; - koszty zakupu ubrań, obuwia; - koszty zakupu zabawek, książek, gier i inne koszty związane ze spędzaniem czasu wolnego. Warto także uwzględnić te potrzeba dziecka, które będą musiały zostać zaspokojone w niedalekiej przyszłości, np. jeżeli wiemy, że dziecko będzie potrzebowało leczenia ortodontycznego, warto wspomnieć o kosztach z tym związanych. Wziąć pod uwagę należy ponadto wszelkie dodatkowe koszty dotyczące dziecka. Mogą to być przykładowo koszty zajęć dodatkowych, na które dziecko uczęszcza, koszty wyjazdów wakacyjnych oraz w czasie ferii zimowych, koszty ubezpieczenia dziecka, czy tzw. kieszonkowe.     

Wydatki należy przedstawić w stosunku miesięcznym (np. wyżywienie 700zł, zakup środków czystości 50,00zł, koszty utrzymania mieszkania 500zł itd.). W przypadku wydatków okresowych warto natomiast wskazać ich łączną sumę roczną i następnie podzielić ją przez liczbę miesięcy. W ten sposób otrzymamy wysokość wydatku w skali jednego miesiąca, którą doliczamy do ogólnej miesięcznej puli kosztów utrzymania.

Po zsumowaniu wszystkich kosztów utrzymania dziecka, z uzyskanej w ten sposób kwoty należy jeszcze ustalić część przypadającą na rzecz rodzica, którego planujemy zobowiązać do płacenia alimentów. Rozkład finansowego ciężaru utrzymania dziecka może przedstawiać się przy tym naprawdę różnie. Warto pamiętać, że nie zawsze obowiązywać musi tzw. „podział pół na pół”, choć jest to często występujące rozwiązanie. Wiele zależy od okoliczności danej konkretnej sprawy, o czym będziemy jeszcze pisać na naszym blogu. W kolejnym wpisie wspomnimy także o dokumentach, jakie należy załączyć do pozwu w sprawie alimentacyjnej.

 Końcowo wskazujemy, że jeżeli potrzebujesz wsparcia w ustaleniu wysokości alimentów albo także w dochodzeniu alimentów, skontaktuj się z nami za pośrednictwem zakładki - KONTAKT.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.