11 Feb
11Feb

Ile kosztuje sprawa o alimenty? To pytanie jest jednym z najczęściej zadawanych przez osoby planujące ubieganie się o świadczenie alimentacyjne. W dzisiejszym wpisie przybliżamy zatem tematykę kosztów sprawy alimentacyjnej. 

Zwolnienie z opłaty od pozwu i opłaty skarbowej 

W pierwszej kolejności należy wyjaśnić kwestię tzw. opłat publicznoprawnych. Co do zasady, wniesienie pozwu inicjującego sprawę sądową (sprawę nie tylko rodzinną, ale też np. gospodarczą czy cywilną) wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty od pozwu(opłatę tą wnosi się na rachunek właściwego sądu lub uiszcza bezpośrednio w kasie sądu). Jeżeli pozew składany jest przez profesjonalnego pełnomocnika, powstaje także konieczność uregulowania opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa (opłatę skarbową w kwocie 17zł uiszcza się z kolei na rachunek właściwego urzędu miasta lub urzędu gminy).

Co jednak ważne, powyższe zasady nie dotyczą sprawy o zasądzenie alimentów oraz sprawy o podwyższenie alimentów. Oznacza to, że jeżeli planujesz złożyć pozew o ustalenie przez sąd alimentów lub o podwyższenie alimentów uprzednio ustalonych, nie masz obowiązku uiszczania opłaty od pozwu ani opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Jest to rozwiązanie mające ułatwić dochodzenie alimentów, w szczególności tym osobom, które ze względu na swą sytuację materialną nie byłyby wstanie ponieść już na wstępie kosztów sądowych.

 Kiedy zwolnienie z opłaty od pozwu nie przysługuje? Warto pamiętać jednak, że wskazana zasada zwolnienia od kosztów nie dotyczy postępowań o obniżenie alimentów oraz o stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł. Jeżeli zatem jesteś zobowiązany do płacenia alimentów i planujesz wnieść pozew o obniżenie ich wysokości lub o całkowite uchylenie, musisz liczyć się z obowiązkiem poniesienia opłaty od pozwu (oraz opłaty skarbowej od pełnomocnictwa– w przypadku skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej).

Wynagrodzenie pełnomocnika – ile zapłacisz? Koszty związane z postępowaniem sądowym to jeden wydatek. Drugi stanowi natomiast wynagrodzenie dla pełnomocnika reprezentującego stronę (o ile oczywiście zdecydujesz się na taką reprezentację, przy czym naszym zdaniem warto powierzyć poprowadzenie sprawy profesjonaliście). Wysokość wynagrodzenia ustalana jest pomiędzy radcą prawnym/adwokatem a klientem indywidualnie. Wynagrodzenie to może się zatem różnić w zależności np. od stopnia nakładu pracy oraz stopnia złożoności sprawy. Kwestie związane z wynagrodzeniem ustalane są zawsze na początku i wymagają obopólnej akceptacji. Należy przy tym pamiętać, że w wyroku zasądzającym alimenty, w przypadku wygrania sprawy, sąd zobowiązuje stronę przeciwną także do pokrycia kosztów zastępstwa procesowego strony, która uzyskała alimenty. Zasądzona kwota kosztów zastępstwa wynika ściśle ze stawek określonych w specjalnym rozporządzeniu i należy liczyć się z tym, że w niektórych wypadkach może być niższa niż ta wynikająca z wcześniej zawartej umowy z prawnikiem. Wszystko zależy od okoliczności danego przypadku.


W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!


Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.