28 Jun
28Jun

To zdecydowanie najczęściej zadawane pytanie przez osoby zainteresowane rozwodem. To także pytanie, na które trudno jednoznacznie odpowiedzieć.

Od czego zależy długość procesu o rozwód?

Zacznijmy od tego, że obowiązujące przepisy nie przewidują jakichkolwiek ram czasowych, jeśli idzie o rozpoznanie sprawy rozwodowej. Tak naprawdę wszystko zależeć będzie od dwóch czynników, tj. od:

  1. obłożenia pracą sądu, któremu przyjdzie rozpoznawać naszą sprawę,
  2. od stanowiska małżonków dotyczącego ustalenia winy w rozkładzie małżeństwa oraz w kwestii opieki nad dziećmi (o ile oczywiście małżonkowie mają wspólne dzieci).


Kiedy pierwsza rozprawa?

Każda sprawa rozwodowa musi zostać rozpoznana na rozprawie. Pierwsza rozprawa wyznaczana jest średnio po około 2-3 miesiącach od wniesienia pozwu (ale trzeba też pamiętać, że czas oczekiwania na rozprawę może się różnić pomiędzy poszczególnymi sądami; mogą także wystąpić pewne nadzwyczajne okoliczności, które spowodują utrudnienia w funkcjonowaniu sądów i opóźnią termin pierwszej, jak i kolejnych rozpraw i tutaj nie trzeba szukać daleko przykładów, gdyż jedną z takich nadzwyczajnych sytuacji jest obecna pandemia covid-19).

Czy dostanę rozwód na pierwszej rozprawie?

Z naszego doświadczenia wynika, że szanse zakończenia sprawy po pierwszej rozprawie mogą dotyczyć tylko niewielkiego procenta małżonków. Chodzi o małżonków, którzy nie wnoszą o orzeczenie winy oraz nie mają małoletnich dzieci.

W pozostałych przypadkach, w szczególności, gdy badaniu sądu podlegać będzie kwestia winy, nie ma w zasadzie szans na „rozwiedzenie się na pierwszej rozprawie". Przyczyna tego jest bardzo prosta. Ustalenie winy wymaga przedstawienia przez strony odpowiednich dowodów. Bardzo często są to dowody z osobowych źródeł dowodowych, czyli mówiąc po polsku dowody z zeznań świadków. Im więcej świadków, tym więcej rozpraw, a im więcej rozpraw tym dłuższy czas rozpoznawania sprawy. Odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi rozprawami znowu zależeć będą od danego sądu, z tym że najczęściej odstępy te wynoszą nie mniej niż kilka miesięcy.

Co też ważne, jeżeli pomiędzy małżonkami występuje konflikt na tle wykonywania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, konieczne będzie powołanie kolejnych dowodów, w szczególności mamy tu na myśli opinię OZSS i poprzedzające ją badanie stron. Procesy rozwodowe przy dużej liczbie dowodów i silnie skonfliktowanych stronach mogą zatem potrwać nawet kilka lat.

Czy sposób przygotowania pozwu wpływa na sprawność procesu rozwodowego?

Czyli podsumowując powyższe, znów wszystko zależeć będzie od okoliczności danej sprawy. Jedynie na marginesie zaznaczamy, że duże znaczenie w każdej sprawie (czy to przy rozwodzie z winą czy bez) odgrywa także samo przygotowanie pozwu. Jeżeli pozew będzie źle sformułowany czy niewłaściwie opłacony, sąd będzie musiał wezwać powoda do uzupełnienia braków, co przedłuża sprawę. Dlatego też warto zerknąć do naszych wpisów dotyczących treści pozwu rozwodowego, a w razie wątpliwości powierzyć przygotowanie pisma specjaliście.