15 Jan
15Jan

Sprawa o alimenty jako sprawa z zakresu prawa rodzinnego.

Sprawy rodzinne to także sprawy o ustalenie alimentów. Z naszej praktyki zawodowej wynika, że przeważająca część tego rodzaju spraw to postępowania, w których z pozwem o alimenty w imieniu dziecka występuje jego matka, gdyż to przy niej dziecko najczęściej pozostaje. Żądanie alimentów kierowane jest wówczas przeciwko ojcu dziecka, jeżeli nie uczestniczy on w ponoszeniu kosztów utrzymania dziecka w ogóle lub też przekazuje niewystarczające środki.


Mity wokół alimentów.

Z naszego doświadczenia wiemy też, że w kwestii alimentów pojawia się wiele mylnych przekonań, głównie ze strony rodziców, którzy chcieliby dochodzić alimentów na rzecz swoich dzieci. Najczęściej dotyczy to sytuacji, gdy rodzic, którego chcemy zobowiązać do płacenia alimentów nie posiada źródła dochodu (nie jest nigdzie zatrudniony, nie prowadzi własnej działalności) lub też pozostaje zatrudniony, lecz jego zarobki nie są wysokie. Zdarzają się też sytuacje, gdy rodzic „mówiąc kolokwialnie” „pracuje na czarno”, czyli uzyskuje dochody, ale nie są one oficjalnie ujawniane. Wiele osób sądzi, że w wyżej opisanych przypadkach dochodzenie alimentów skazane jest na porażkę. Nic bardziej mylnego.


Wysokość alimentów nie zależy tylko i wyłącznie od faktycznych zarobków rodzica.

W dzisiejszym wpisie, który rozpoczyna cykl artykułów na temat świadczenia alimentacyjnego, chcemy obalić powyższy mit. Chcemy wyraźnie zaznaczyć, że alimenty nie zależą tylko i wyłącznie od rzeczywistej wysokości zarobków rodzica zobowiązanego do alimentacji.


Od czego zatem zależy wysokość alimentów?

Wysokość alimentów zależy od dwóch przesłanek, które Sąd musi zbadać w toku sprawy, tj.:

 - od uzasadnionych potrzeb dziecka (tzn. od tego ile wynoszą koszty zaspokajania potrzeb dziecka);

 - od możliwości zarobkowych oraz majątkowych rodzica zobowiązanego dopłacenia alimentów, których to możliwości nie należy utożsamiać z faktyczną wysokością zarobków. 

Więcej informacji na temat uzasadnionych potrzeb dziecka, w tym w jaki sposób ustala się wysokość kosztów jego utrzymania, znajdziesz w kolejnym artykule.


Jak prawidłowo rozumieć możliwości zarobkowe oraz majątkowe ojca dziecka?

Jeżeli chodzi natomiast o możliwości zarobkowe i majątkowe ojca dziecka, przyjmuje się nie tylko jego faktyczne zarobki, lecz także to, ile mógłby zarabiać gdyby w aktualnej
sytuacji rynkowej wykorzystywał w pełni swoje możliwości, stosownie do posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego, umiejętności, stanu zdrowia czy wieku. Orzekając alimenty Sąd bierze zatem pod uwagę nie tylko faktycznie osiągane zarobki, ale także to, jakie dochody ojciec dziecka mógłby i powinien osiągnąć, stosownie do swoich sił fizycznych, psychicznych, przy dochowaniu należytej staranności. Sąd może wziąć pod uwagę np. stopień posiadanego wykształcenia, rodzaj ukończonych studiów, rodzaj ukończonych kursów dodatkowych, wyuczony zawód (choćby rodzic zobowiązany do alimentów nie wykonywał aktualnie tego zawodu czy nie wykorzystywał przy zarobkowaniu swego wykształcenia), staż pracy, wysokość wcześniejszych zarobków. W konsekwencji, przy założeniu, że zobowiązany do alimentów nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, powinien liczyć się z tym, że zostanie obciążony alimentami w wysokości ustalonej nie na podstawie jego rzeczywistych zarobków, lecz hipotetycznych i potencjalnie możliwych dochodów. Końcowo wskazujemy, że jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie alimentów albo życzysz sobie profesjonalnej reprezentacji przy ich dochodzeniu – umów się z nami na spotkanie.
Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.