24 Mar
24Mar

Kontynuując tematykę świadczeń alimentacyjnych, w dzisiejszym wpisie słów kilka na temat możliwości ubiegania się o alimenty za czas wsteczny – tzn. za okres sprzed daty złożenia pozwu o alimenty.   

Charakter alimentów, jako świadczenia na przyszłość Na początek podkreślić należy, że celem alimentów jest zaspokajanie bieżących potrzeb osoby uprawnionej - najczęściej dziecka. Oznacza to, że Sąd przyznaje alimenty na przyszłość, począwszy od daty wskazanej w wyroku (najczęściej jest to data wpływu pozwu do Sądu). Oczywiście nie należy zapominać o możliwości uzyskania zabezpieczenia – tj. alimentów płatnych przez czas postępowania sądowego (o czym wspominaliśmy już na naszym blogu). 

Alimenty wstecz  Przepisy przewidują także możliwość ubiegania się o alimenty wstecz. Choć nie jest to rozwiązanie powszechne - uzyskanie tego rodzaju alimentów jest bowiem trudniejsze (ale UWAGA - nie niemożliwe) od uzyskania alimentów „tradycyjnych” – to warto jednak mieć wiedzę na ten temat, przede wszystkim po to, by móc ocenić szanse powodzenia sprawy przed jej zainicjowaniem. Z naszego doświadczenia wynika, że istnieje duże zainteresowanie omawianą tematyką (stąd m.in. pomysł na artykuł😊). Klienci bardzo często pytają nas o to, czy istnieje jakiś sposób na zasądzenie nie tylko alimentów bieżących, ale także środków za okres wcześniejszy. Odpowiadamy na to pytanie twierdząco.   

Jakie są zatem przesłanki uzyskania alimentów za okres wsteczny?        Alimenty za okres wsteczny to tak naprawdę świadczenie pieniężne, które służyć ma pokryciu tzw. niezaspokojonych potrzeb lub zobowiązań z okresu przed wytoczeniem powództwa. Nie będzie zatem wystarczające do wygrania sprawy samo tylko twierdzenie, że w okresie przed złożeniem pozwu w sprawie alimentacyjnej, koszty utrzymania dziecka ponosił tylko jeden z rodziców (np. matka dziecka), podczas gdy drugi rodzic nie dokładał jakiejkolwiek kwoty. Alimentów wstecz można bowiem tak naprawdę żądać, wtedy gdy ze wspomnianego okresu pozostały jakieś długi związane z zaspokajaniem potrzeb dziecka, które nie zostały jak dotąd uregulowane. Najczęściej chodzi o sytuacje zaciągnięcia pożyczki np. na kosztowne leczenie dziecka albo o sytuacje zaległości czynszowych i w innych opłatach dotyczących utrzymania mieszkania, w którym dziecko przebywa. 

Końcowo należy wspomnieć, że ponieważ alimenty za okres wsteczny są nieco innym świadczeniem aniżeli alimenty właściwe, pozew o to pierwsze świadczenie będzie musiał wyglądać nieco inaczej (przede wszystkim jeśli chodzi o sposób sformułowania żądania). 

Poprowadzenie tego rodzaju sprawy warto zatem powierzyć profesjonaliście.   W razie potrzeby pomocy w tego rodzaju sprawie - zapraszamy do Kontaktu z nami!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.