03 Feb
03Feb

Alimenty natychmiastowe – czy to funkcjonuje? 

W ubiegłym roku bardzo głośno było o projekcie resortu sprawiedliwości, zakładającym wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych. W ramach zmian zaproponowano ustanowienie nieznanej dotychczas procedury polegającej na natychmiastowym (bez rozprawy) uzyskiwaniu świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka w „z góry” określonej kwocie. Projekt ten utknął jednak gdzieś na etapie konsultacji i nie jest wiadome czy w ogóle, a jeśli tak, to kiedy, stanie się obowiązującym prawem. 

Nie oznacza to jednak, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości uzyskania alimentów bez rozprawy. Służy temu obowiązująca instytucja zabezpieczenia alimentów, o której chcielibyśmy opowiedzieć kilka słów. 

Zabezpieczenie alimentów – co powinieneś wiedzieć? Zabezpieczenie alimentów jest formą tymczasowej ochrony finansowej dziecka. Nie będzie zaskoczeniem stwierdzenie, że sprawa sądowa o alimenty może potrwać (i zazwyczaj tak właśnie jest) znaczny okres czasu, natomiast potrzeby dziecka muszą być zaspokajane na bieżąco. W takiej sytuacji zgodne z interesem dziecka będzie wystąpienie w jego imieniu, obok żądania alimentów, także z żądaniem ich zabezpieczenia. 

Celem zabezpieczenia jest bowiem zapewnienie dziecku środków utrzymania przez czas postępowania (tj. przez okres przypadający pomiędzy złożeniem pozwu o alimenty a wydaniem w tej sprawie wyroku). Zabezpieczenie może przy tym polegać albo na zobowiązaniu drugiego rodzica do jednorazowej zapłaty określonej przez Sąd kwoty albo na zobowiązaniu rodzica do płatności okresowych (do płatności co miesiąc ustalonej kwoty). 

Jak najczęściej wygląda zabezpieczenie alimentów? Doświadczenie pokazuje, że w przeważającej liczbie spraw zastosowanie znajduje drugi z wyżej wskazanych sposobów. W praktyce wygląda to zatem tak, że po złożeniu wniosku o zabezpieczenie Sąd (najczęściej bez przeprowadzenia rozprawy) wydaje postanowienie, w którym to zobowiązuje stronę pozwaną do łożenia na rzecz dziecka co miesiąc, aż do czasu wydania wyroku, ustalonej sumy pieniężnej.

 Co przy tym ważne, postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne. Oznacza to, że po otrzymaniu takiego postanowienia, możemy od razu skierować sprawę do egzekucji! Warto zatem wiedzieć o omawianej instytucji. Końcowo wskazujemy, że w razie pytań dotyczących zabezpieczenia alimentów, czy też pytań dotyczących innych spraw prawnorodzinnych, zapraszamy do Kontaktu z nami!

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.