13 Jun
13Jun

Prawo rodzinne reguluje rozmaite stosunki, w tym przede wszystkim stosunki powstałe w wyniku zawarcia małżeństwa, stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi, a także stosunki wynikające z pokrewieństwa czy powinowactwa.
Prawo rodzinne mówi m.in. o:

 • wspólności majątkowej małżonków, jej zmianie i ustaniu,
 • możliwości separacji lub rozwodu, 
 • pochodzeniu dziecka, 
 • władzy rodzicielskiej i kontaktach z dzieckiem,
 • przysposobieniu dzieci, zwanym popularnie adopcją,
 • zasadach alimentacji pomiędzy członkami rodziny,
 • instytucji kurateli czy opieki,
 • wielu innych istotnych aspektach życia rodzinnego. 

O tym wszystkim będziemy dla Ciebie pisać na tym blogu. Ponieważ zakres spraw należących do kategorii spraw rodzinnych jest bardzo szeroki, postanowiliśmy w pierwszej kolejności skupić się na tych sprawach, z którymi spotykamy się najczęściej w naszej pracy zawodowej. Jest to bowiem dla nas jasny sygnał, że to właśnie te sprawy mogą budzić Twoje największe zainteresowanie oraz, że to głównie w ich zakresie możesz potrzebować z naszej strony wsparcia. Dlatego też na blogu omówione zostaną najpierw kwestie dotyczące:

 1. sprawy rozwodowej;
 2. separacji;
 3. spraw, których przedmiotem jest orzeczenie o władzy rodzicielskiej (w tym o  pozbawieniu, zawieszeniu lub ograniczeniu władzy);
 4. spraw, których przedmiotem są kontakty z dziećmi (w tym ustalenie tych kontaktów, ich zmiana oraz zakazanie);
 5. alimentów (w tym alimentów na rzecz dzieci małoletnich, pełnoletnich oraz na rzecz małżonka);
 6. podziału majątku wspólnego małżonków.

W późniejszym czasie na blogu pojawiać się będą wpisy dotyczące pozostałych aspektów prawa rodzinnego. Zachęcamy zatem do systematycznej lektury! Chcemy Ci także przekazać, że pozostajemy otwarci na Twoje propozycje tematów. Jeżeli interesuje Cię jakiś temat z zakresu prawa rodzinnego, o którym chciałbyś przeczytać w najbliższym czasie na blogu, skontaktuj się z nami!