Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?
  •  31.10.2020 20:11

Skuteczność pozwu rozwodowego zależy w dużym stopniu od jego treści. Powinieneś jednocześnie wiedzieć, że poza właściwym sformułowaniem stanowiska, równie ważne jest skompletowanie oraz dołączenie do pozwu wymaganych przez przepisy dokumentów.

Czytaj więcej  
Rozwód przy sprzecznych stanowiskach stron - krok po kroku
  •  09.07.2020 10:08

Często spotykamy się w naszej praktyce zawodowej ze sprawami bardziej złożonymi, gdzie poza kwestią winy, rozstrzygnięciu podlegają także kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej...

Czytaj więcej  
Polubowny rozwód - jak to zrobić krok po kroku
  •  06.07.2020 18:00

przebieg sprawy rozwodowej i jednocześnie długość procesu zależy przede wszystkim od stanowisk stron zgłoszonych w treści pozwu, a także od tych żądań małżonków, które zgłoszą już w toku postępowania...

Czytaj więcej  
Rozwód z winy małżonka - 3 fakty i 3 mity
  •  01.07.2020 14:52

Orzekanie o winie w sprawie rozwodowej budzi w zasadzie największe emocje małżonków. Obok emocji pojawia się szereg pytań, m. in. czy o winę warto walczyć...

Czytaj więcej  
Ile czasu potrwa sprawa rozwodowa? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytanie!
  •  28.06.2020 13:31

Obowiązujące przepisy nie przewidują jakichkolwiek ram czasowych, jeśli idzie o rozpoznanie sprawy rozwodowej. Tak naprawdę wszystko zależeć będzie od dwóch czynników...

Czytaj więcej  
Czy napisanie pozwu rozwodowego jest trudne?
  •  25.06.2020 00:19

Przy sporządzaniu pozwu niezwykle istotna jest staranność. Pozew nie tylko wszczyna postępowanie, ale także zakreśla jego ramy...

Czytaj więcej  
Sąd może odmówić rozwodu!
  •  22.06.2020 16:32

Zgodna z prawem (i występująca w praktyce) jest sytuacja, w której małżonkowie porozumieli się co do zakończenia wspólnego pożycia, ale i tak nie uzyskali rozwodu. Dlaczego?...

Czytaj więcej